داستان ما

هدی زندگی از کجا شروع شد؟

“هدف ما از تاسیس هدی زندگی، فراهم اوردن شرایطی برای همه مردم از هر کجای جهان برای دیدن هر مدل آموزشی که می خواهند، هست. و هر روز برای محقق شدن بیشتر این هدف تلاش می کنیم.”

زهره مشکوری, بنیان‌گذار

ما کی هستیم؟

یک تیم پرشور و انگیزه که برای پیشرفت بیشتر هدی‌زندگی تلاش میکنه.

چه کار می کنیم؟

تلاش ما بر درست کردن آموزش هایی با کیفیت در همه حیطه هایی است که در زندگی شما به آن نیاز خواهید داشت، از روان‌شناسی گرفته تا آشپزی و عکاسی و...

هدف ما آموزش افراد بیشتری از هرکجای دنیا بدون محدودیت مکانی و زمانی است.